Spółka RAN-FLEX rozpoczęła działalność w branży recyklingu olejów przepracowanych już 11 lat temu ściśle współpracując z utylizatorem olejów odpadowych - Rafinerią Nafty "Jedlicze" S.A.

Obecnie współpracujemy w zakresie recyklingu z Organizacjami Odzysku - Konsorcjami: Plastekol i Jedlicze.

Rokrocznie skup olejów powiększa się, dzięki naszej pracy tysiące ton olejów odpadowych trafia do utylizacji. Obsługę w zakresie odbioru oleju zużytego powierzyło nam setki zakładów i przedsiębiorstw.

Od ponad 5 lat działamy również w branży pozostałych odpadów przemysłowych. Dostarczamy do recyklingu dużą asortymentowo i tonażowo, ilość odpadów. Odpady, które możemy odbierać i transportować do utylizacji to ogromny asortyment przeszło 600 rodzajów, w tym znaczącą ilość stanowią odpady niebezpieczne.

Zezwolenia na w/w działalności znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Najczęściej odbieranymi przez nas do utylizacji odpadami przemysłowymi są:

Zapraszamy i Was Państwo do współpracy.

  1. Oleje i wszelkie odpady odbieramy terminowo własnym profesjonalnym sprzętem.
  2. Posiadamy przeszkolonych pracowników.
  3. Posiadamy wymagane zezwolenia.
  4. Wystawiamy wymagane prawem dokumenty przekazania odpadu do utylizacji.

Zapraszamy do naszych baz skupu oleju i odpadów:

Kraków - tel. 012 623 81 00
Kielce - ul. Kolberga 4 - tel. 041 366 28 95

Do naszego biura:

Kraków - ul. B.Prusa 27/3 - tel. 012 426 01 20, 012 426 01 2, 012 426 01 22, fax 012 427271

Oraz do naszego oddziału:

Kielce - ul. Głogowa 13 - tel. 041 369 18 05, 041 342 53 04